چگونگی نصب لینوکس روی کامپیوترهای قدیمی

چگونگی نصب لینوکس روی کامپیوترهای قدیمی

چگونگی نصب لینوکس روی کامپیوترهای قدیمی

می توان گفت Puppy Linux در واقع توزیع Live CD لینوکس می باشد. این نمونه از توزیع کنندها برای نصب بر روی سیستم هایی هستند که حافظه آنها کمتر از ۶۴ مگابایت است. در اصل در این مقاله چگونگی نصب لینوکس بر روی سیستم عامل های قدیمی بررسی شده است. Read More »