مفهوم کد ۲۰۲درhttp

مفهوم کد ۲۰۲درhttp

مفهوم کد ۲۰۲درhttp

سوال که برای برخی کاربران پیش می آید این است که معنی کد۲۰۲ در http وب چیست.در تعریف و معنی کد ۲۰۲ باید بیان نمود که سرور با درخواست واسط کاربری(این واسط می تواند مرورگرو… باشد) موافقت کرده اما…. در ادامه این مطلب بیشتر درمورد این کد خواهیم دانست. Read More »