Login
مفهوم کد ۲۰۲درhttp

مفهوم کد ۲۰۲درhttp

مفهوم کد ۲۰۲درhttp

سوال که برای برخی کاربران پیش می آید این است که معنی کد۲۰۲ در http وب چیست.در تعریف و معنی کد ۲۰۲ باید بیان نمود که سرور با درخواست واسط کاربری(این واسط می تواند مرورگرو… باشد) موافقت کرده اما…. در ادامه این مطلب بیشتر درمورد این کد خواهیم دانست. Read More »