علت استفاده از وب سرور Apachi

علت استفاده از وب سرور Apachi

 

[thumbnail target=”_self” alt=”علت استفاده از وب سرور Apachi” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/How-to-Install-Apache-on-Linux-2.jpg”]

علت استفاده از وب سرور Apachi

بر روی مجموعهای بسیار متنوعی از سیستمهای عامل قابل استفاده است

بسیار توانمند بوده و به واسطه طراحی ماجولار به راحتی قابل توسعه است –

دائماً در حال توسعه و افز ایش قابلیتهای جدید است

به رایگان در دسترس است (  به این گونه نرم افز ارها استطلاحاً “کدباز” یا Apache –    ۴- کد منبع )   گفته میشود open source

رایگان است

معرفی وب سرور آپاچی

معرفی وب سرور آپاچی

 

[thumbnail target=”_self” alt=” معرفی وب سرور آپاچی” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/How-to-Install-Apache-on-Linux.jpg”]

وب سرور آپاچی:

معرفی وب سرور آپاچی

امروزه اطلاعات، در دنیای ما نقش بسیار مهمی دارند و بسیاری از این اطلاعات توسط اینترنت انتقال  HTTP پیدا میکنند  متداولترین پروتکلی که برای انتقال اطلاعات از آن استفاده می شود، پروتکل  و حافظه سرور CPU به عنوان پروتکلی سریع، قوی و با بار کم بر روی HTTPاست  پروتکل طراحی شده است و البته برای جلوگیری از کاهش پیدا کردن کارایی وب بر اثر استفاده بسیار زیاد از این پروتکل، باید کارایی اش را بهینه سازی کرد.

 

[thumbnail target=”_self” alt=” معرفی وب سرور آپاچی” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/apache-optimizing-650×230.jpg”]

دو بهینه سازی اصلی عبارت اند از:

  1. HTTP  بهینه سازی کارایی پروتکل
  2. بهینه سازی کارایی وب سرور