یادگیری لینوکس با بهترین توزیع

یادگیری لینوکس با بهترین توزیع

یادگیری لینوکس با بهترین توزیع

یکی از نمونه های اصلی توزیع در لینوکس arch linux می باشد که دارای توضیحاتی کاربردی است.

در این مبحث به توضیحی مختصر از arch linux پرداخته شده است. Read More »

استفاده حرفه ای ها از لینوکس

استفاده حرفه ای ها از لینوکس

استفاده حرفه ای ها از لینوکس

از نمونه های مناسب استفاده از لینوکس برای آن دسته از حرفه ای ها می توان  Arch Linux نام برد. در این نوع از توزیع کننده هیچگونه رابط گرافیکی وجود ندارد. از دیگر توزیع کننده حرفه ای می توان  Slackware را نام برد. Read More »