تعریف VPS یا سرور مجازی چیست

تعریف VPS یا سرور مجازی چیست می توان اینگونه شروع کرد وی پی اس خلاصه کلمه Virtual Private Server می باشد. هرvpsسهم خاصی از منابع سرور دارد.باید دانست که هر وی پی اس بطور جداگانه کار میکند. در ادامه مطلب به طور مفصل در اینباره توضیح داده شده است.

Read More »

کاربرد Administration Pack در سرویس IIS 7.5

کاربرد Administration Pack در سرویس IIS 7.5 با وجود این افزونه یک رابط مدیریت قدرتمند  به محیط IIS ایجاد شده است. در این مطلب برخی از ابزارهای این مجموعه معرفی شده است.

Read More »