شروط برای ثبت دامنه با پسوند ir. چگونه است

شروط برای ثبت دامنه با پسوند ir. چگونه است یکی از شروط برای ثبت دامنه این است که حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداثر ۶۳ حرف باشد. ثبت دامنه با یک سری پسوند ها ممنوع می باشد.ثبت دامنه با کد شهرا ممنون می باشد.

Read More »