شاپینگ سرور

مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server

مقال در مورد سرورهای اختصاصی یاDedicated Server باید دانست موقعی که شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در اصل این معنی را دارد که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره نموده اید. شما در چنین شرایطی این قابلیت را دارید که از امکانات ویژه ای استفاده کنید در ادامه […]

Read More »

سرور اختصاصی در خدمات میزبانی وب

سرور اختصاصی در خدمات میزبانی وب بر طبق آموزشی که در گذشته مربوط به میزبانی وب یا همان وب هاستینگ داشته ایم (تعریف کوتاه وب هاستینگ: فضایی را که در اختیار کاربر قرار می دهند تا کاربر این قابلیت را داشته باشد مطالب و فایل های مربوط به وب خود را در آن قرار دهد) […]

Read More »

منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست

منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست   [thumbnail target=”_self” alt=”منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-10.jpg”] سرورهای اختصاصی یا Dedicated Server: زمانیکه شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در واقع به این معنی است که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره کرده اید. شما در چنین شرایطی […]

Read More »