میزان پهنای باند بالا در سرورهای اختصاصی

میزان پهنای باند بالا در سرورهای اختصاصی ار شما قصد دارید ترافیک بیشتری برای سرور اختصاصی یا اشتراکی خود در اختیار داشته باشید باید برای این منظور هزینه پهنای باند بیشتری پپردازید. در مطلب زیر در اینباره توضیح داده شده است.

Read More »

تعریفی از سرورهای مجازی خصوصی یا ( Virtual Private Server (VPS

تعریفی از سرورهای مجازی خصوصی یا ( Virtual Private Server (VPS [thumbnail target=”_self” alt=”تعریفی از سرورهای مجازی خصوصی یا ( Virtual Private Server (VPS” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/cloud-server.png”] سرورهای مجازی خصوصی یا ( Virtual Private Server (VPS: سرورهای مجازی خصوصی یا VPS ها در واقع یک سرور فیزیکی هستند که توسط تکنیک های مجازی سازی یا Virtualization تبدیل […]

Read More »