آشنایی با سرور های مجازی

 آشنایی با سرور های مجازی در این مقاله به بررسی و آشنایی با چند سرور مجازی می پردازیم.

Read More »

منظور ازDNS SERVERچیست

منظور ازDNS SERVERچیست در اصل برای اینکه دامنه ای توانایی این را داشته باشد که به وب سایت اشاره نماید در قدم آول باید در DNS SERVER اضافه گردد.در ادامه این مطلب به تعریف حلاصه از DNS SERVERها می پردازیم.

Read More »