منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست

منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست   [thumbnail target=”_self” alt=”منظور از سرورهای اختصاصی یا Dedicated Serverچیست” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/images-10.jpg”] سرورهای اختصاصی یا Dedicated Server: زمانیکه شما یک سرور اختصاصی در اختیار دارید ، در واقع به این معنی است که شما یک سرور فیزیکی را از یک شرکت هاستینگ اجاره کرده اید. شما در چنین شرایطی […]

Read More »