الگوهای طراحی در جاوا

الگوهای طراحی راه حل اثبات شده ای برای حل مسئله یا کار خاص هستند. حال ، سوالی در ذهن شما ایجاد خواهد شد که چه نوع مشکل خاصی وجود دارد؟ بگذارید با ذکر مثال توضیح دهیم. فرض کنیم: فرض کنید شما می خواهید یک کلاس ایجاد کنید که فقط یک نمونه (یا شی) تنها باید […]

Read More »