تحلیل لینک ها در سئو

تحلیل لینک ها در سئو باید توجه نمود که در این برهه از زمان با توجه به فعال شدن آپدیت پنگوئن گوگل، سرعت تغغیرات در تکنیک های سئو بیش از گذشته افزایش یافته است. یکی از این تکنیک ها تحلیل ارتباط یا پیوند یا همان Link analysis می باشد که در ادامه بیشتر در این مورد توضیح […]

Read More »