مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها

مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها

مورد استفاه دستور lsofدر سرور ها

در مطلب زیر به یکی از مهمترین موارد استفاده از دستور (lsof  (List Open File در سرور اشاره شده است. Read More »