یک مورد از شاخص های مهم MS SQL Server از نسخه ۲۰۰۰

یک مورد از شاخص های مهم MS SQL Server از نسخه ۲۰۰۰ یک مورد از مهمترین ویژگی ها که در Server MS SQL از نسخه ۲۰۰۰ وجود دارد این است که شما می توانید چند SQL  را بر روی یک سیستم نصب کنید بطوری که هر یک از نسخه ها دارای باینری مخصوص به خود باشند. […]

Read More »

نکته مهمی که در مورد MS SQL Server

نکته مهمی که در مورد MS SQL Server یکی از نکات مهم در مورد MS SQL Server اجرا شدن آن به صورت یک سرویس می باشد. علاوه بر این می توان در MS SQL Server از سیستم مانیتورینگ SQL Serve نیز استفاده کرد.

Read More »

ویزگی مهمی که در سیستم های مدیریت اطلاعات وجود دارد

ویزگی مهمی که در سیستم های مدیریت اطلاعات وجود دارد از ویژگی های مهم که در سیستم های مدیریت بانک اطلاعات وجود دارد ایجاد تسهیلات که لازم است به منظور میدیریت بانک اطلاعات می باشد. MS SQL Server بطور خودکار در Active Directory ثبت می شود (Register)،

Read More »

تعریف MS SQL Server چیست

تعریف MS SQL Server چیست MS SQL Server می توان گفت سیستم بانک های اطلاعاتی رابطه ای را گویند. این سیستم توسط شرکت ماکروسافت ارائه شده است. در این سیستم درخواست ها سرویس دهنده برای سرویس گیرنده ارسال می شود تا سرویس گیرنده آن را بررسی و آنالیز کند. این سیستم بر دو مدل مخزن […]

Read More »