شروط برای ثبت دامنه با پسوند ir. چگونه است

شروط برای ثبت دامنه با پسوند ir. چگونه است

شروط برای ثبت دامنه با پسوند ir. چگونه است

یکی از شروط برای ثبت دامنه این است که حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداثر ۶۳ حرف باشد. ثبت دامنه با یک سری پسوند ها ممنوع می باشد.ثبت دامنه با کد شهرا ممنون می باشد. Read More »

چه نسخه هایی از net. در هاست شما پشتیبانی میشود

چه نسخه هایی از net. در هاست شما پشتیبانی میشود

چه نسخه هایی از net. در هاست شما پشتیبانی میشود

برای اینکه متوجه شوید چه نسخه هایی از net. در هاست شما پشتیبانی میشود با آموزش زیر همراه باشید …

چه نسخه هایی از net. در هاست شما پشتیبانی میشود

Read More »