SQL یا زبان جستجوی ساختار یافته چیست؟

SQL SQL یا زبان جستجوی ساختار یافته  برای انجام عملیات بر روی رکوردهای ذخیره شده در پایگاه داده مانند به روزرسانی رکوردها ، حذف رکوردها ، ایجاد و اصلاح جداول ، نماها و … استفاده می شود.​ SQL فقط یک زبان جستجو است. این یک پایگاه داده نیست. برای انجام نمایش داده های SQL (زبان […]

Read More »

تاریخچه SQL Server

تاریخچه SQL Server شرکت IBM در دهه ۷۰ زبانی را با نام SEQUEL ابداع کرد. ماکروسافت در ابتدا SQL Server را با همکاری Sybase و برای اجرا در محیط OS/2 طراحی کرد. پس از جدا شدن مایکرو سافت و Sybase، شرکت اخیر موتور پایگاه داده خود را برای اجرا بر روی ویندوز NT توسعه داد . […]

Read More »