چگونگی مراحل رفع کردن فیلترینگ سایت

چگونگی مراحل رفع کردن فیلترینگ سایت   [thumbnail target=”_self” alt=”چگونگی مراحل رفع کردن فیلترینگ سایت” src=”http://www.shopingserver.net/wp-content/uploads/2017/08/1269651903-talab-ir.jpg”]   مرحله های رفع فیلترینگ سایت فیلتر شده: ابتدا: اگر اداره کننده تارنمای (وب سایت) فیلتر شده درخواست رسیدگی به مساله خود را داشته باشد باید ضمن ویرایش و زدودن تارنمای خود از محتوای مجرمانه، نسبت به ثبت تارنما […]

Read More »