شاپینگ سرور

خدمات میزبانی وب

خدمات میزبانی وب در مطالب قبل تر در مورد وب هاستینگ ها خواندیم و گفته شد که هر وب هاست ها دارای خصلت ها و خدمات گوناگونی می باشد. در این آموزش به نام بردن از این خدمات پرداخته شده است.

Read More »

سرور اختصاصی در خدمات میزبانی وب

سرور اختصاصی در خدمات میزبانی وب بر طبق آموزشی که در گذشته مربوط به میزبانی وب یا همان وب هاستینگ داشته ایم (تعریف کوتاه وب هاستینگ: فضایی را که در اختیار کاربر قرار می دهند تا کاربر این قابلیت را داشته باشد مطالب و فایل های مربوط به وب خود را در آن قرار دهد) […]

Read More »