سرور مجازی با رم 2GB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان، آلمان، فنلاند ، هلند، فرانسه، کانادا، لهستان و استرالیا می‌باشد که تمامی پلن‌های زیر با RAM 2GB  می‌باشد.

Location

CPU
RAM
H.D.D
PORT
سیستم‌عامل
قیمت ماهانه
ایران
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
آمریکا
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
انگلستان
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
آلمان
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
فنلاند
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
هلند
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
فرانسه
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
کانادا
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
لهستان
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
استرالیا
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
ترکیه
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
سنگاپور
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
هند
2Core - 1700MHZ
2GB
40GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان

ایران

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

آمریکا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

انگلستان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

آلمان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

فنلاند

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

هلند

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

فرانسه

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

کانادا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

لهستان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

استرالیا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

ترکیه

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

سنگاپور

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB

هند

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB