سرور مجازی با رم 4GB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان، آلمان، فنلاند ، هلند، فرانسه، کانادا، لهستان و استرالیا می‌باشد که تمامی پلن‌های زیر با RAM 4GB  می‌باشد.

Location

CPU
RAM
H.D.D
PORT
سیستم‌عامل
لایسنس رایگان
قیمت ماهانه
ایران
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
آمریکا
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
انگلستان
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
آلمان
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
فنلاند
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
هلند
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
فرانسه
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
کانادا
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
لهستان
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
استرالیا
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
ترکیه
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
سنگاپور
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان
هند
3Core - 2500MHZ
4GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
600,000 تومان

ایران

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

آمریکا

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

انگلستان

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

آلمان

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

فنلاند

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

هلند

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

فرانسه

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

کانادا

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

لهستان

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

استرالیا

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

ترکیه

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

سنگاپور

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB

هند

600,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 3Core – 2500MHZ

رم : 4GB

هارد : 100GB