سرور مجازی با رم 8GB

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان، آلمان، فنلاند ، هلند، فرانسه، کانادا، لهستان و استرالیا می‌باشد که تمامی پلن‌های زیر با RAM 8GB  می‌باشد.

Location

CPU
RAM
H.D.D
PORT
سیستم‌عامل
لایسنس رایگان
قیمت ماهانه
ایران
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت‌ادمین
950,000 تومان
آمریکا
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت‌ادمین
950,000 تومان
انگلستان
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
آلمان
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
فنلاند
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
هلند
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
فرانسه
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
کانادا
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
لهستان
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
استرالیا
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
ترکیه
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
سنگاپور
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان
هند
4Core - 3000MHZ
8GB
100GB
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
سی‌پنل یا دایرکت ادمین
950,000 تومان

ایران

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

آمریکا

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

انگلستان

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

آلمان

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

فنلاند

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

هلند

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

فرانسه

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

کانادا

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

لهستان

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

استرالیا

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

ترکیه

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

سنگاپور

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB

هند

950,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 4Core – 3000MHZ

رم : 8GB

هارد : 100GB