هاست میزبانی ایران

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند/ماهیانه
 • کنترل پنل
 • دیگر امکانات
 • قیمت سالیانه/تومان
 • سایت‌ساز
 • رم اختصاصی

H-IR – 250MB

2,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 250MB
 • 6GB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 20,000
 • دارد
 • -

H-IR – 500MB

3,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 500MB
 • 15GB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 30,000
 • دارد
 • -

H-IR – 1GB

4,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 1GB
 • 35GB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 40,000
 • دارد
 • -

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند/ماهیانه
 • کنترل پنل
 • دیگر امکانات
 • قیمت سالیانه/تومان
 • سایت‌ساز
 • رم اختصاصی

P-Host-IR – 3GB

22,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 3GB
 • 500GB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 220,000
 • دارد
 • -

P-Host-IR – 5GB

28,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 5GB
 • 700GB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 280,000
 • دارد
 • -

P-HOST-IR – 7GB

32,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 7GB
 • 1TB
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 320,000
 • دارد
 • -

ویژگی‌های پلن

 • فضای ذخیره‌سازی
 • پهنای باند
 • کنترل پنل
 • دیگر امکانات
 • قیمت سالیانه/تومان
 • سایت‌ساز
 • رم اختصاصی

V-Host-IR – 5GB

33,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 5GB
 • نامحدود
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 330,000
 • دارد
 • 2GB

V-Host-IR – 7GB

37,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 7GB
 • نامحدود
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 370,000
 • دارد
 • 2GB

V-Host-IR – 10GB

45,۰۰۰ تومان/ماهیانه
 • 10GB
 • نامحدود
 • Cpanel
 • نامحدود
 • 450,000
 • دارد
 • 2GB