معرفی سرور مجازی ساز Xen

معرفی سرور مجازی ساز Xen

معرفی سرور مجازی ساز Xen

سرور مجازی ساز Xen

معرفی سرور مجازی ساز Xen: Xen یک نرم افزار مجازی ساز open sorce است.

Read More »

مفاهیم مجازی سازی

مفاهیم مجازی سازی

مفاهیم مجازی سازی

مفاهیم مجازی سازی

مجازی سازی چیست؟ انواع مختلف مجازی سازی چیست و چگونه می تواند به شما درپیش برد اهداف سازمانتان کمک کند؟

Read More »

مقایسه ESX و ESXi

مقایسه ESX و ESXi

مقایسه ESX و ESXi

باید این نکته را دانست که اولا ESX و ESXiهر دو Hypervisorهای شرکت VMware می باشند و نیز هر دو مورد آنها از kernel قدرتمند VMKernel استفاده میکنند. در ادامه مطلب به مقایسه بیشتر این دو پرداخته شده است. Read More »

نمونه هایی از سایر محصولات شرکت VMware

نمونه هایی از سایر محصولات شرکت VMware

نمونه هایی از سایر محصولات شرکت VMware

VMware vCenter Converter به ۳ نرم افزار مختلف تقسیم میشود . این سه قسمت نمونه هایی از محصولات VMware می باشد که در متن آورده شده است. Read More »

معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی

معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی

معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی

در این مطلب به معرفی نرم افزار های پشتیبان گیری از سیستم های مجازی VMbackup به صورت کلی پرداخته شده است. Read More »